2011

1. Numero

Pääkirjoitus
Jarno Valkonen & Veera Kinnunen: Sosiologia-lehti – johtava sosiologinen julkaisukanava

Erikoisnumeron pääkirjoitus
Eeva Luhtakallio & Tuomas Ylä-Anttila: Teemana poliittinen ja moraalinen sosiologia

Artikkelit
Laurent Thévenot:Oikeutettavuuden rajat. Yhteiselämää koossapitävät sidokset ja niiden väärinkäyttö
Markku Lonkila: Yhteisyyden kieliopit helsinkiläisessä ja pietarilaisessa kaupunkiaktivismissa
Eeva Luhtakallio & Tuomas Ylä-Anttila: Julkisen oikeuttamisen analyysi sosiologisena tutkimusmenetelmänä
Suvi Huikuri: Kiista ilmastosta. Uuden ilmastosopimuksen oikeutukset Helsingin Sanomissa ja The Times of Indiassa vuosina 2005–2008

Kirjat
Luc Boltanski & Eve Chiapello: The New Spirit of Capitalism (Matias Laine)
Tuomas Ylä-Anttila: Politiikan paluu. Globalisaatioliike ja julkisuus (Olli Herranen)
Linjakumpu, Aini: Islamin globaalit verkostot (Karin Creutz-Kämppi)
Anu-Hanna Anttila, Ralf Kauranen, Olli Löytty, Mikko Pollari, Pekka Rantanen & Petri Ruuska: Kuriton kansa. Poliittinen mielikuvitus vuoden 1905 suurlakon ajan Suomessa (Pirjo Markkola)
Dave Elder-Vass: The causal power of social structures: emergence, structure and agency (Tuukka Kaidesoja)
Ilmo Massa (toim.): Vihreä Teoria (Tapio Litmanen)
Meri Koivusalo, Eeva Ollila & Anna Alanko (toim.): Kansalaisesta kuluttajaksi. Markkinat ja muutos terveydenhuollossa (Kai Eriksson)
Verner Møller, Mike McNamee & Paul Dimeo (toim.): Elite Sport, Doping and Public Health ja Thomas Murray, Karen Maschke & Angela Wasunna (toim.): Performance-Enhancing Technologies in Sports. Ethical, Conceptual, and Scientific Issues (Erkki Vettenniemi)

Tiedoksi
Current Contents and English Summaries
Vuonna 2010 Suomessa ilmestyneet sosiologian alaan kuuluvat väitöskirjat
Sosiologipäivät 24.–25.3.2011, Tampere

2. Numero

Pääkirjoitus
Jarno Valkonen & Pekka Rantanen:Sosiologia-palkinto 2011 ja muita uutisia

Artikkelit
Semi Purhonen:Televisio ja kulttuuripääoma. Ohjelmatyyppien ja mieliohjelmien sosiaalinen eriytyminen nyky-Suomessa
Jani Selin:Huumeriippuvuuden hoito ja lääketieteen haaste. Terapeuttinen järkeily ja hallinta psykososiaalisissa huumehoidoissa 1965–2005

Sosiologipäivien yleisesitelmät
Ilkka Arminen: Markkinoiden performatiivisuus ja kotouttaminen. Kestävän korkeakoulutuksen tapaus
Ann Phoenix: Liminaaliset leikkauspisteet ja arkiset yllätykset ”ei-normatiivista” lapsuutta kuvaavissa narratiiveissa
Salla Tuori: Euroopan maakuntaistaminen. Yllättävää tietoa ja arkisia kohtaamisia

Keskustelua
Otto Auranen & Janne Pölönen:Vastaus Jarno Valkoselle ja Veera Kinnuselle

Kirjat
Johanna Hurtig, Merja Laitinen & Katriina Uljas-Rautio (toim.): Ajattele itse! Tutkimuksellisen lukutaidon perusteet (Hanna Vilkka)
Ralf Kauranen: Seriedebatt i 1950-talets Finland. En studie on barndom, media och reglering (Janne Autto)
Matti Kojo & Tapio Litmanen (toim.): The renewal of nuclear power in Finland (Ismo Kantola)
Katri Komulainen, Seija Keskitalo-Foley, Maija Korhonen & Sirpa Lappalainen (toim.): Yrittäjyyskasvatus hallintana (Mikko Saastamoinen)
Teija Mankkinen: Palomiehen ammatti työnä ja elämäntapana (Tuomo Alasoini)
Susan Sundback & Fredrica Nyqvist (red.): Det finlandssvenska sociala kapitalet – fakta och fiktion (Trygve Söderling)
Grete Brochmann & Anniken Hagelund: Velferdens grenser. Innvandringspolitikk og velferdsstat i Skandinavia 1945–2010 (Östen Wahlbeck)
Näyttelykritiikki: Sosiologipäivien taidenäyttely (Juha-Heikki Tihinen)

Tiedoksi
Sosiologipäivät Tampereella 24.3.–25.3.2011 yleisesitelmät ja työryhmäkoosteet
Glokaali työ -kirjoittajakutsu
Current Contents and English Summaries

3. Numero

Artikkelit
Anna Matyska:Solidaarisuus Tunteet ja taloudellinen apu transnationaalissa perheessä, 209
Mira Kalalahti, Sakari Karvonen & Ossi Rahkonen:Koululaisten sosiaaliset hierarkiat ja koulumyönteisyys, 221
Otto Pipatti:Edvard Westermarcin moraalisosiologia, 238

Avauksia
Ville-Pekka Sorsa & Teppo Eskelinen:Julkisen oikeuttamisen analyysi, moraaliset arvostelmat ja kiista vallankäytön kohteena, 253

Keskustelua
Hannu Ruonavaara:Mitä asumisen sosiologia on – ja mitä se voisi olla?, 259
M. A. Numminen & Mikko Lagerspetz:Min sociologiska vision, 263

Kirjat
Sirpa Wrede & Camilla Nordberg (toim.):Vieraita työssä. Työelämän etnistyvä eriarvoisuus (Katariina Mäkinen), 267
Risto Heiskala & Akseli Virtanen (toim.):Talous ja yhteiskuntateoria I. Vanhan maailman talous ja suuri murros (Harri Melin), 269
Anna Keski-Rahkonen & Maria Tapola (toim.):Tutkimusmatkoja äitiyteen (Sofia Laine), 271
Teija Mankkinen:Palomiehen ammatti työnä ja elämäntapana (Tuomo Alasoini), 273
Sanna Valkonen:Poliittinen saamelaisuus (Elina Oinas), 275
Johanna Hurtig, Merja Laitinen & Katariina Uljas-Rautio (toim.):Ajattele itse! Tutkimuksellisen lukutaidon perusteet (Hanna Vilkka), 277
Grete Brochmann & Anniken Hagelund: :Velferdens grenser. Innvandringspolitikk og velferdsstat i Skandinavia 1945-2010 (Östen Wahlbeck), 279

Tiedoksi
Current Contents and English Summaries, 283
Sosiologipäivät 2012, 283

4. Numero

Artikkelit
Melisa Stevanovic & Mikko Kahri:Puheen musiikilliset piirteet ja sosiaalinen toiminta. Kohti prosodian sosiologiaa, 285
Outi Sirniö, Pekka Martikainen & Pasi Moisio:Sulkeutuiko keskiluokka? Rekisteripohjainen tarkastelu sosiaalisesta liikkuvuudesta Suomessa 1985-2005, 309
Elina Ikävalko & Kristiina Brunila:
Tasa-arvosuunnittelu managerialistisen hallinnan tekniikkana, 323

Avauksia
Petri Ruuska:Identiteetti-käsitteen kritiikki yhteiskunnan ja kulttuurin tutkimuksessa, 338

Kirjat
Patric Aspers:Markets (Paul Jonker-Hoffrén), 348
Michel Foucault:Turvallisuus, alue, väestö (Anu Kantola), 350
Marja-Liisa Halko, Anne Mikkola ja Olli Ruuskanen (toim.):Naiset, miehet ja talous (Raija Julkunen), 352
Riitta Jallinoja (toim.):Vieras perheessä (Eriikka Oinonen), 354
Raija Julkunen:Sukupuolen järjestykset ja tasa-arvon paradoksit (Linda Hart), 356
Pauliina Kainulainen ja Yrjö Sepänmaa (toim.):Ihmisten eläinkirja. Muuttuva eläinkulttuuri (Jere Nieminen), 358
Virpi Mäkinen ja Anne Birgitta Pessi (toim.):Kerjääminen eilen ja tänään. Historiallisia, oikeudellisia ja sosiaalipoliittisia näkökulmia kerjäämiseen (Tiina Seppälä), 360
Hanna Ojala:Opiskelemassa tavallaan. Vanhat naiset ikäihmisten yliopistossa (Kirsti Lempiäinen), 362
Tuomo Peltonen:Organisaatioteoria. Klassisesta jälkimoderniin (Ilkka Pirttilä), 364
Eetu Viren ja Jussi Vähämäki:Perinnöttömien perinne (Pasi Pyöriä), 367

Tiedoksi
Sosiologia-lehden sisällysluettelo 2011, 369
Sosiologipäivät 2012, 372
Current Contents and English Summaries, 375