2007

1. Numero
Pääkirjoitus
Anu-Hanna Anttila:Rajanvetoja, 1

Artikkelit
Kaj Ilmonen:Suomalaiset yhdistykset ja luottamus vuosituhannen vaihteessa, 3
Päivi Kivelä, Jani Kolehmainen ja Martti Siisiäinen:Työllisyysprojekti toimijaverkkona, 19
Tiina Valkendorff:Syömishäiriöt keskustelupalstalla – pyhän ja profaanin tulkintoja, 35

Avauksia
Arttu Saarinen: Suomalainen soiaalipolitiikka ja sosiologia empiirisinä oppialoina, 48

Keskustelua
Ilkka Pirttilä:Miksi kaksin kaunihimpi – pariarviointini perusteista, 52

Kirjat
Jari Heinonen:Työläismies ahdingossa (Liisa Lähteenmäki), 53
Risto Heiskala & Eeva Luhtakallio (toim.):Uusi Jako. Miten Suomesta tuli kilpailukyky-yhteiskunta (Mikko Jakonen), 55
Raija Julkunen:Kuka vastaa? Hyvinvointivaltion rajat ja julkinen vastuu (Briitta Koskiaho), 57
Kirsi Pauliina Kallio:Lasten poliittisuus ja lapsuuden synty. Keho lapsuuden rajankäynnin tilana (Sami Moisio), 59
Jussi K. Niemelä & Osmo Tammisalo:Keisarinnan uudet (v)aatteet (Jukka Hankamäki), 62
Juho Saari (toim.):Historiallinen käänne. Johdatus pitkän aikavälin historian tutkimukseen (Johanna Rainio-Niemi), 64
Akseli Virtanen:Biopoliittisen talouden kritiikki (Jukka Peltokoski), 66
Christian Marazzi:Uudesta taloudesta sotatalouteen (Heidi Hirsto), 68

Tiedoksi
Vuonna 2006 Suomessa ilmestyneet sosiologian alaan kuuluvat väitöskirjat, 70
Current Contents and English Summaries, 72
Sosiologipäivät 2007, 74
Kasvatuksen historian päivät 2007, 75

2. Numero
Pääkirjoitus
Anu-Hanna Anttila:Yleisö määrää, 77

Artikkelit
Tuukka Kaidesoja:Sosiaalisen rakenteen käsite Roy Bhaskarin kriittisessä realismissa, 79
Osmo Kivinen & Tero Piiroinen:Yhteiskuntametafysiikasta sosiaalisen elämän tutkimukseen – luonnos evolutionaaris-pragmatistiseksi toimijan näkökulmaksi, 95
Kirsti Lempiäinen:Sukupuolinen toimija: kysymys olemuksesta, roolista ja tavasta, 109

Avauksia
Juho Härkönen:Julkinen sosiologia – kompastuskiviä ja mahdollisuuksia, 121
Rosemary Crompton:Naisten (osittaisen) emansipaation seuraukset: sukupuolten ja yhteiskuntaluokkien välisen epätasa-arvon pysyvyys, 126

Keskustelua
Anna-Maija Lehto:Naisten työllisyyden nousun vaikutukset tasa-arvoon, 138
Jouko Nätti:Naisten työssäkäynti, eriarvoisuus ja Suomi, 140

Kirjat
Kaj Ilmonen:Johan on markkinat. Kulutuksen sosiologista tarkastelua (Pekka Räsänen), 143
Marja-Liisa Kakkuri-Knuuttila & Kaisa Heinlahti:Mitä on tutkimus? Argumentaatio ja tieteenfi losofi a (Matti Luokkanen), 145
Pertti Lappalainen:Verkolla valtaa: Internet ja poliittisen kansalaistoiminnan näkymät (Kari A. Hintikka), 147
Bruno Latour:Emme ole koskaan olleet moderneja (Jani Kolehmainen), 149
Mats Nylund, Seppo Laakso & Sanna Ojajärvi (toim.):Urheilu, maine ja raha. Tutkimuksia vuoden 2005 yleisurheilun MM-kisoista (Pasi Koski), 151
Matti Peltonen:Lukkari Saxbergin rikos ja herännäispappilan etiikka. Mikrohistoriallinen tutkimus 1800-luvun puolivälin Keuruulta (Marja Andersson), 153
Kristina Rolin, Marja-Liisa Kakkuri-Knuuttila & Elina Henttonen (toim.):Soveltava yhteiskuntatiede ja filosofia (Seppo Poutanen), 156
Sulkunen, Pekka & Rantala, Kati (toim.):Projektiyhteiskunnan kääntöpuolia (Helena Hirvonen), 158
Teemu Taira:Notkea uskonto (Ismo Kantola), 160

Tiedoksi
Sosiologipäivät 2007: Yleisluentojen ja työryhmien koosteet, 162
Current Contents and English Summaries, 186

3. Numero
Pääkirjoitus
Anu-Hanna Anttila:Ruma sana sanotaan, 189

Artikkelit
Jari Aro & Harri Sarpavaara:Sukupuolistereotypiat sähköpostihuumorissa, 191
Janne Autto:Äitiyden muuttuva asema hyvinvointivaltion kansalaisuuden määrittelyissä, 204
Aini Linjakumpu:Al-Qaida ja globaalin terrorismin menestystarina, 218

Avauksia
J P Roos:Älykkyyden tabu murtuu?, 233

Keskustelua
Antti Gronow & Erkki Kilpinen:Ontologiasta sosiaalisen elämän tutkimukseen – ja takaisin, 240
Tuukka Kaidesoja:Darwinismista ja realismista, 243
Osmo Kivinen & Tero Piiroinen:Realismista ja pragmatismista yhteiskuntatieteissä, 250
Kimmo Kevätsalo:Pahat vai hyvät markkinat, 253
Juho Härkönen:Globaali markkinatalous ja tulonjako, 255

Virkaan
Mikko Lagerspetz:Vad har Östereuropa att ge åt sociologin?, 257

Kirjat
Marja Alastalo:Metodisuhdanteiden mahti (Päivi Naumanen), 262
Jaana Parviainen:Meduusan liike. Mobiiliajan tiedonmuodostuksen filosofiaa (Kalle Toiskalliio), 264
Semi Purhonen:Sukupolvien ongelma (Timo Toivonen), 266
Charlie Gere:Digitaalinen kulttuuri (Jukka Vuorinen), 268
John Rawls:Kansojen oikeus (Jukka Mäkinen), 270

Tiedoksi
Current Contents and English Summaries, 272
Westermarck-seuran syyskokous ja keskustelutilaisuus, 274
Sosiologipäivät 2008, 275
Nordic Conference in Sociology of Religion 2008, 276

4. Numero
Pääkirjoitus
Anu-Hanna Anttila:Ruumiista sanaksi, sanasta lihaksi, 277

Artikkelit
Helena Hirvonen:Biologinen sosiaalisen mallina. Valintoja uuden hedelmöityshoitolain kentällä, 279
Riikka Homanen:Yksilösubjektin ruumiillisuus ensiraskaudessa, 297
Kim Kullman:Skejtande, kropslighet och kollektivitet, 314

Keskustelua
Markus Jäntti:Murtuiko älykkyyden tabu?, 327

Virkaan
Merja Kinnunen:Sosiaalinen, talous ja yhteiskunta, 332
Susan Sundback:Stabilitet och förändring i sociologin, 336

Kirjat
Jutta Ahlbeck-Rehn:Diagnostisering och disciplinering. Medicinsk diskurs och kvinnligt vansinne på Själö hospital 1889–1944 (Mianna Meskus), 342
Kai Alhanen:Käytännöt ja ajattelu Michel Foucault’n filosofiassa (Olli Pyyhtinen), 344
Anu-Hanna Anttila:Loma tehtaan varjossa. Teollisuustyöväestön loma- ja vapaa-ajan moraalisäätely Suomessa 1930–1960-luvuilla (Riikka Homanen), 346
Leena Haanpää:The Colour Green – A Structural Approach to the Environment and Consumption (Pekka Jokinen), 348
Mari Käyhkö:Siivoojaksi oppimassa: etnografi nen tutkimus työläistytöistä puhdistuspalvelualan koulutuksessa (Elina Lahelma), 350
Hanna Vilkka:Keho. Omaa sukupuolta koskevan tiedon ja ymmärryksen muotoutumisen perusta transsukupuolisilla (Jan Wickman), 352
Judith Butler:Hankala sukupuoli (Elina Oinas), 354
Geoffrey Hodgson:Economics in the Shadows of Darwin and Marx. Essays on Institutional and Evolutionary Themes (Antti Gronow), 356
Jonathan H. Turner & Jan E. Stets:The Sociology of Emotions (Juha Klemelä), 358

Tiedoksi
Current Contents and English Summaries, 360
Sosiologia-lehden sisällysluettelo 2007, 362
Sosiologipäivät 2008, 365
Kulttuurin tutkimuksen kesäkoulu, 367