2004

1. Numero

Artikkelit
Arja Haapakorpi:Hallinnointi ja sen rajat – työnorganisointi uusmediayrityksessä, 1
Suvi Nieminen & Lea Henriksson & Sirpa Wrede:Periferian isännistä terveyspoliittisiksi toimijoiksi: kunnallismieskasvatus osana maaseudun kansanterveystyön rakentamista, 14
Atte Oksanen & Jussi Turtiainen:Kirjailtu elämä. Tatuoinnit ruumiillistuvan yhteiskunnan minuusproblematiikkana, 28

Keskustelua
J P Roos:Geenit vai yhteiskunta selittäjinä, 42
Pertti Suhonen:Vielä Myyrmannin räjähdyksen selittämisestä, 43

Kirjat
Sinikka Aapola & Mervi Kaarninen (toim.):Nuoruuden vuosisata;
Matti Peltonen & Vesa Kurkela & Visa Heinonen (toim.):Arkinen kumous (Marja Andersson), 45
Susan Eriksson-Piela:Tunnetta, tietoa vai hierarkiaa? Sairaanhoidon moninainen ammatillisuus (Lea Henriksson), 48
Antti Eskola:Tiedän ja uskon (Matti Virtanen), 50
Jaakko Kiander & Henrik Lönnqvist:Hyvinvointivaltio ja talouskasvu (Hannu Uusitalo), 52
Pekka Kuusela & Mikko Saastamoinen (toim.):Polis ja kosmos. Kulttuurisen globalisaation suuntia (Petri Ruuska), 54
Kirsi Lallukka:Lapsuusikä ja ikä lapsuudessa (Harriet Strandell), 56
Leena-Maija Rossi:Heterotehdas (Harri Sarpavaara), 58
Petri Ruuskanen:Verkostotalous ja luottamus (Raimo Blom), 60
Pekka Valtonen:The Politics of Agrarian Transformation in Mexico (Anja Nygren), 62
Barbara Ehrenreich & Arlie Russell Hochschild (toim.):Global Woman (Hannu Sirkkilä), 64
Mikko Kautto & Johan Fritzell & Bjørn Hvinden & Jon Kvist & Hannu Uusitalo (toim.):Nordic Welfare States in the European Context (Pekka Kosonen), 66
Esteban Rodríguez-Ocaña (toim.):The Politics of the Healthy Life (Riitta Oittinen), 68

Tiedoksi
Vuonna 2003 Suomessa ilmestyneet sosiologian alaan kuuluvat väitöskirjat, 70
Current Contents & English Summaries, 72
Sosiologipäivät 2004, 74

2. Numero

Artikkelit
Heikki Kerkelä: Yhteiskunnallisten muutosten käsitteellistämisestä, 81
Kaisa Ketokivi: Pidentynyt nuoruus ja perheen perustaminen. Individualistisen elämänorientaation jäljillä, 94
Mikko Niemelä: Pienituloisten kulutus ja kulutuksen väestöryhmittäiset erot, 108

Keskustelua
Atte Oksanen & Sari Näre & Ilkka Levä: Sosiaalinen diagnoosi virtuaalisuuksien kartoittamisena, 128
Maria Forsman: Verkkotieto, tietoverkot ja sosiologit, 130

Kirjat
Helmi Järviluoma & Pirkko Moisala & Anni Vilkko: Gender and Qualitative Methods (Jaana Vuori), 133
Riitta Hänninen: Leikki. Ilmiö ja käsite (Satu Valkonen), 136
Ilmo Massa & Hanna Snellman (toim.): Lappi. Maa, kansat, kulttuuri;
Markku Varis: Ikävä erätön ilta (Jarno Valkonen), 138
Marja-Leena Parkkinen (toim.): Ulos kaapista – Tositarinoita homoseksuaalisuuden kohtaamisesta (Jukka Hankamäki), 140
Heikki Patomäki & Teivo Teivainen: Globaali demokratia (Tuomas Ylä-Anttila), 142
Kirsi Saarikangas: Asunnon muodonmuutoksia (Mikko Jauho), 145
Sanna Talja & Sari Tuuva (toim.): Tietotekniikkasuhteet (Virve Peteri), 147
Michael Albert: Parecon – kapitalismin jälkeinen elämä (Jyrki Jylhä), 150
Barbara Ehrenreich: Nälkäpalkalla; Polly Tonbee: Hard Work (Leena Eräsaari), 152
Dominique Lecourt: Prometheus, Faust ja Frankenstein (Suvi Ervamaa), 155
Sebastian Haffner: Defying Hitler (Matti Virtanen), 157

Tiedoksi
Sosiologipäivät 2004: Kritiikin paikka. Yleisluentojen ja työryhmien koosteet, 159
Current Contents & English Summaries, 176

3. Numero

Artikkelit
Erkko Anttila: Paikallisyhteisöllisyys ja sen katoaminen Helsingin seudun työläisesikaupungeissa, 181
Matti Lindberg: Statussekvenssien vertaaminen toisiinsa: optimal matching -analyysi yhdeksän Euroopan maan maisterien työmarkkinahistorioista, 195
Maaria Linko: Palkintoraadit portinvartijoina. Tietokirjallisuuspalkinto kirjallisen arvon rakentajana, 212
Jarno Valkonen: Luontokäsitysten politiikka Lapissa, 225

Keskustelua
Pertti Suhonen: Viimeiset kommentit ”sosiaalisesta diagnoosista virtuaalisuuksien kartoittamisena”, 240
Atte Oksanen & Sari Näre & Ilkka Levä: Kulttuuristen traumojen kartoittamisesta, 241

Kirjat
Kirjallisuuskatsaus. Matti Hyvärinen: Johdatus narratiiviseen tutkimukseen, 242
Johanna Hakala & Erkki Kaukonen & Mika Nieminen & Oili-Helena Ylijoki: Yliopisto – Tieteen kehdosta projektimyllyksi? (Osmo Kivinen), 247
Ilpo Helén & Mikko Jauho (toim.): Kansalaisuus ja kansanterveys (Ranja Aukee), 249
Tarmo Lemola ja Petri Honkanen (toim.): Innovaatiopolitiikka (Mika Pantzar & Petteri Repo), 251
Anneli Levo-Kivirikko & Paavo Uusitalo: Työllistävä verotus (Tarmo Koskinen), 253
Päivi Naumanen: Koulutuksella kilpailukykyä (Mikko Aro), 255
Panu Raatikainen: Ihmistieteet ja filosofia;
Pertti Töttö: Syvällistä ja pinnallista (Ilkka Pirttilä), 257
Marja Tiilikainen: Arjen islam (Östen Wahlbeck), 260
Susan George: Maailman kauppajärjestö kuriin;
Rosa Meriläinen (toim.): Mikä on Attac? (Jani Erola), 262
Vandana Shiva: Taistelu vedestä (Esa Mäkinen), 265
Sarah Franklin & Margaret Lock (toim.): Remaking Life & Death (Mianna Meskus), 267

Tiedoksi
Current Contents & English Summaries, 269
Edvard Westermarck -muistoluento 2004. Hans Joas: The Origins of Human Rights, 272

4. Numero

Pääkirjoitus
Merja Kinnunen: Barbarian uhka, 277

Artikkelit
Anu-Hanna Anttila: ”Vapauteen, luontoon, aurinkoon on päästävä!” Lomapropagandaa työväestölle 1940-luvun lyhytelokuvissa, 280
Matti Hyvärinen: Eletty ja kerrottu kertomus, 297
Saara Kupsala & Salla Tuomivaara: Sosiologinen eläintutkimus – eläinten yhteiskunnallinen merkitys sosiologian tutkimuskohteena, 310
Jukka Törrönen & Antti Maunu: Ravintola, sosiaalisuus ja kulttuuriset eronteot, 322

Westermarck-seura
Kirsti Suolinna & Olli Lagerspetz: Westermarck-seura ja modernin sosiologian vakiintuminen Suomessa, 337

Kirjat
Jatta Herranen: Ammattikorkeakoulu diskursiivisena tilana (Pasi Tulkki), 348
Ismo Kantola & Keijo Koskinen & Pekka Räsänen (toim.): Sosiologisia karttalehtiä;
Harri Melin & Jouko Nikula (toim.): Yhteiskunnallinen muutos (Juho Saari), 351
Ilkka Kauppinen (toim.): Moraalitalous (Heikki Lehtonen), 353
Nando Malmelin: Mainonnan lukutaito (Harri Sarpavaara), 355
Teija Mikkola: Muuttuvat arvot ja uusi keskiluokka (Harri Melin), 357
Klaus Mäkelä & Ilkka Taipale (toim.): K. J. Lång (Kati Rantala), 359
Hannele Palukka: Johtotähdet;
Leena Treuthardt: Tulosohjauksen yhteiskunnallisuus Jyväskylän yliopistossa (Ilkka Pirttilä), 361
Kimmo Saaristo (toim.): Hyvää pahaa rock ’n’ roll;
Urpo Kovala ja Tuija Saresma (toim.): Kulttikirja (Ismo Kantola), 364
Jaakko Suominen: Koneen kokemus (Virve Peteri), 366
Jarno Valkonen: Lapin luontopolitiikka (Yrjö Haila), 369
Vivien Burr: Ihminen sosiaalipsykologiassa (Anja Koski-Jännes), 371
Jack Barbalet (toim.): Emotions and Sociology (Juha Klemelä), 374
David Muggleton & Rupert Weinzierl: The Post-Subcultures Reader (Pauliina Seppälä), 377

Tiedoksi
Sosiologia-lehden sisällysluettelo 2004, 379
Current Contents & English Summaries, 382
Sosiologipäivät Joensuussa 1.–2.4.2005, 385