2002

1. Numero

Pääkirjoitus
Risto Heiskala: Sosiologian julkisuus, 1

Artikkelit
Semi Purhonen: Sukupolvikäsitteen kolme ulottuvuutta – Diskursiivisen dimension merkitys sukupolvitietoisuuden rakentumisessa, 4
Anssi Peräkylä, Esa Lehtinen, Pirjo Lindfors, Pirjo Nikander, Johanna Ruusuvuori & Liisa Tiittula: Sosiaalisen suhteen rakentuminen vuorovaikutuksessa: Erään puhelinkeskustelun analyysi, 18
Ritva Engeström: Toiminta merkityksen tutkimuksessa: Laadullisen analyysin metodologista tarkastelua , 33

Sosiologia nyt: Mitä pitäisi tutkia?
Pirkkoliisa Ahponen: Päteviä vastauksia avoimiin kysymyksiin, 46
Pertti Alasuutari: Vieläkö tarvitaan kriittistä sosiologiaa?, 47
Antti Eskola: Keksintöjä. Uutisia. Räjäytyspanoksia. Sosiologiassako?, 49
Tuula Gordon: Erot ja yhteisyys, 51
Marja Järvelä: Makroskoopissa todennäköinen yhteiskunta, 53
Anja Koski-Jännes: Mitä sosiaalipsykologien tulisi tutkia ja miksi?, 54
Anne Kovalainen: Globaalin sosiologian itsereflektio?, 56
Arto Noro: Pidetään kiinni sosiologiasta vaikkei sitä niin olisikaan!, 57
Anssi Peräkylä: Emootiot vuorovaikutusprosessissa, 59
Seppo Raiski: Titanicin kansituolit ja runkovaurion mahdollisuus, 61
Timo Toivonen: Minkälaista sosiologia voisi olla?, 62

Kirjat
Merja Kinnunen: Luokiteltu sukupuoli (Pirjo Markkola), 65
Jukka Törrönen: Juomisen vapaus ja vastuu (Pekka Rantanen), 66
Aaro Ollikainen: The Single Market for Education and National Educational Policy (Karoliina Snell), 68
Kati Rantala: ”Ite pitää keksii se juttu”: Tutkimus kuvataidekasvatuksen ja kasvatettavan kohtaamisesta (Pertti Alasuutari), 70
Timo Metsä-Tokila: Koulussa ja kentällä (Jari Eskola), 71
Mikko Innanen: Isyys ja äitiys nuorten kertomana (Marko Raitanen), 73
Janne Seppänen: Katseen voima (Eeva Luhtakallio), 75
Sara Heinämaa & Johanna Oksala (toim.): Rakkaudesta toiseen (Atte Oksanen), 77
Manuel Castells: The Internet Galaxy (Antti Kasvio), 78
Oleg N. Yanitsky: Russian Greens in a Risk Society (Timo P. Karjalainen), 80
Ronald Weitzer (toim.): Sex for Sale (Pauliina Raento), 82

Tiedoksi
Current Contents & English Summaries, 84

2. Numero

Artikkelit
Olli Kangas: Taloudellinen kasvu, eriarvoisuus ja köyhien taloudellinen asema 1985–95, 89
Ilpo Helén: Lääketieteen lupaus ja elämän politiikka, 104

Vallan sosiologia – sosiologipäivien yleisesitelmät
Leena Eräsaari: Valtion yhtiöittämisen väkivaltaisuus, 116
Risto Heiskala: Talouden valta, 119
Laura Huttunen: Valta, väkivalta ja kulttuuri, 125
Suvi Ronkainen: Vallan metodit ja metodien valta, 129

Keskustelua
Suvi Ervamaa: Sosiologian kriittinen potentiaali ja tieteen arvovapaus, 136
Soile Veijola: Kauhallinen vastaretoriikkaa, 139
Matti Virtanen: ”Diskursiivisen ulottuvuuden” lupaus, 140
Semi Purhonen: Vastaus Matti Virtaselle, 141

Kirjat
Pirkkoliisa Ahponen: Kulttuurin pesäpaikka (Osmo Kivinen), 144
Risto Kangas: Yhteiskunta (Seppo Raiski), 145
Juha Kytömäki: Täytyy kattoo, jos saa kattoo (Annikka Suoninen), 147
Matti Heikkilä & Jouko Karjalainen: Köyhyys ja hyvinvointivaltion murros (Jani Erola), 149
Tapio Litmanen: The Struggle over Risk (Pekka Jokinen), 151
Arto Jauhiainen, Risto Rinne & Juhani Tähtinen: Koulutuspolitiikka Suomessa ja ylikansalliset mallit (Päivi Harinen), 152
Vanessa May: Lone Motherhood in Finnish Women’s Life Stories (Jaana Vuori), 154
Anne Sankari & Jyri Jyrkämä: Lapsuudesta vanhuuteen – iän sosiologiaa (Kimmo Kontio), 156
Teppo Sintonen: Etninen identiteetti ja narratiivisuus (Anu-Hanna Anttila), 158
Pasi Mäenpää, Arto Aniluoto, Rikhard Manninen & Sampo Villanen: Sanat kivettyvät kaupungiksi (Timo Kalanti), 159
Antti Karisto: Suomalaiselämää Espanjassa (Soile Veijola), 161
Mary Douglas: Puhtaus ja vaara (Maija Urponen), 163
Charles C. Ragin: Fuzzy-Set Social Science (Juho Härkönen & Antti Kouvo), 164

Tiedoksi
Sosiologipäivät 2002: Vallan sosiologia. Yleisluentojen ja työryhmien koosteet, 167
Current Contents & English Summaries, 183

3. Numero

Artikkelit
Jani Erola & Pasi Moisio: Jähmettyikö Suomi? Sosiaalinen liikkuvuus ja pitkäaikaistyöttömyys Suomessa 1970-1995, 185
Sirpa Kolehmainen: Koulutus, sukupuoli ja työnjako, 200
Ilpo Airio & Mikko Niemelä: Perityykö köyhyys? Köyhyyden ja toimeentulotukiasiakkuuden sukupolvinen liikkuvuus, 215
Akhlaq Ahmad: Yhteisten työmarkkinoiden erottelemia? Maahanmuuttajien työllistymis- mahdollisuudet suomalaisilla työmarkkinoilla, 227

Keskustelua
Pertti Töttö: Arvovapauden väärintulkinnasta, 242

Kirjat
Elina Oinas: Making Sense of the Teenage Body & Anne Puuronen ja Raili Välimaa (toim.): Nuori ruumis (Elina Paju), 244
Kari Teräs: Arjessa ja liikkeessä (Kaj Ilmonen), 246
Juho Saari: Reformismi (Jorma Sipilä), 248
Anneli Anttonen ja Jorma Sipilä: Suomalaista sosiaalipolitiikkaa (Juho Härkönen), 249
Pentti Raittila, Pekka Hokkanen, Matti Kojo ja Tapio Litmanen (toim.): Ydinjäteihme suomalaisittain (Jouni Ponnikas), 251
Inga Jasinskaja-Lahti, Karmela Liebkind ja Tiina Vesala: Rasismi ja syrjintä Suomessa (Jukka Hankamäki), 253
Maaria Linko, Tuija Saresma ja Erkki Vainikkala (toim.): Otteita kulttuurista (Ellen Tuomaala), 255
Jan Wickman: Transgender politics (Jukka Lehtonen), 257
Kimmo Katajala: Suomalainen kapina (Raisa Maria Toivo), 259
Päivi Timonen: Pyykillä – arkinen järkeily ja ympäristövastuullisuus valinnoissa (Ilmo Massa), 260
Anu-Hanna Anttila ja Hannu Ruonavaara (toim.): Jääkiekkoilta Turussa (Pauliina Raento), 262
Richard Dyer: Älä katso! (Harri Sarpavaara), 264

Tiedoksi
Current Contents & English Summaries, 266

4. Numero

Pääkirjoitus
Risto Heiskala & Eeva Luhtakallio: Sosiologia 2001–2002, 273

Artikkelit
Piia Jallinoja: Genetiikka, etiikka ja moraalikysymysten yhteismitattomuus, 274
Karoliina Snell: Biotekniikkapolitiikan kansalaiskuva: kansalaiset, kuluttajat ja ihmiset Suomessa ja Euroopan unionissa, 285
Toivo Hurme: Rikollinen, potilas vai anonyymi asiakas? Huumausaineiden ongelmakäyttäjän ristiriitainen identifiointi, 296
Tuula Juvonen: Niin makaa kuin petaa. Lomaketutkimuksen ongelmat ja homoseksuaalisuus suomalaisissa seksitutkimuksissa, 309

Keskustelua
Suvi Ervamaa: Arvovapaan tiedeinstituution mahdollisuudesta, 322

Kirjat
Erkki Kilpinen: The Enormous Fly-wheel of Society (Jukka Gronow), 324
Timo Piirainen & Juho Saari (toim.): Yhteiskunnalliset jaot (Risto Heiskala), 326
Kimmo Jokinen & Kimmo Saaristo: Suomalainen yhteiskunta (Ulla Peltola), 327
Henna Mikkola: Sukupolvettomat? (Semi Purhonen), 329
Pia Bäcklund, Jouni Häkli & Harry Schulman (toim.): Osalliset ja osaajat (Pasi Mäenpää), 331
Pentti Luoma: Vihreät viirit (Pertti Rannikko), 333
Tuula Sakaranaho & Heikki Pesonen (toim.): Uskonto, julkisuus ja muuttuva yhteiskunta (Satu Silvanto), 334
Pauline von Bonsdorff & Anita Seppä (toim.): Kauneuden sukupuoli – Näkökulmia feministiseen estetiikkaan (Ellen Tuomaala), 336
Liisa Uusitalo (toim.): Kuluttaja virtuaalimarkkinoilla (Petteri Repo), 338
Håkan Thörn: Globaliseringens dimensioner (Östen Wahlbeck), 340
Bjørn Lomborg: The Sceptical Environmentalist (Pekka Korhonen), 341
Georgia Lepper: Categories in Text and Talk (Minna Nikunen), 343
Raymond Boudon: The Origin of Values (Jani Erola), 344
Abigail J. Sellen & Richard H. R. Harper: The Myth of the Paperless Office (Sari Luomala), 346
Pertti Alasuutari (ed.): Rethinking the Media Audience (Lena Näre), 348

Tiedoksi
Vuoden 2002 sosiologian väitöskirjat, 350
Sosiologia-lehti – vuoden 2002 sisällysluettelo, 352
Current Contents & English Summaries, 354
Sosiologipäivät 2003, 357